Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Bíróság, törvényszék linkgyűjtemény linkjeinek képes leírásai - keresés a linkek között
részletek »

Bíróság, törvényszék képes leírás

Képes leírás

Itt vagy: birosag.tlap.hu » Képes leírás
Keresés
Találatok száma - 90 db
A biatorbágyi viadukt felrobbantása

A biatorbágyi viadukt felrobbantása

A biatorbágyi merénylet (korábban torbágyi merénylet) 1931. szeptember 13-án történt, amikor Matuska Szilveszter felrobbantotta a biatorbágyi viadukt vasúti sínének egy részét . A robbantás 22 halálos áldozatot követelt, ezt követően pedig statáriumot vezettek be Magyarországon. Megrendezték vagy véletlen egybeesés?

A Kúria saját honlapja

A Kúria saját honlapja

Az Alaptörvény 25. cikke szerint a Kúria Magyarország legfőbb bírósági szerve. A Kúria biztosítja a bíróságok jogalkalmazásának egységét, jogegységi határozatai a bíróságokra kötelezőek. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény értelmében a Kúria: a.) elbírálja - törvényben meghatározott ügyekben - a törvényszék, továbbá az ítélőtábla határozata ellen előterjesztett jogorvoslatot, b.) elbírálja a felülvizsgálati kérelmet, c.) a bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz, d.) joggyakorlat-elemzést folytat a jogerősen befejezett ügyekben, ennek keretében feltárja és vizsgálja a bíróságok ítélkezési gyakorlatát, e.) elvi bírósági határozatokat és elvi bírósági döntéseket tesz közzé, f.) dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről, g.) dönt a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapításáról, és h.) eljár a hatáskörébe tartozó egyéb ügyekben.

A protestáns prédikátorok elleni per

A protestáns prédikátorok elleni per

1673. szeptember 25-én, 32 lutheránus és 1 református egyházférfi beidézésével vette kezdetét a protestáns lelkészek elleni hírhedt per, melynek következményeként 93 főt ítéltek előbb halálra, majd börtönbüntetésre, utóbb pedig gályarabságra. A pert vezető Szelepcsényi érsek célja a perrel a katolicizmus egyeduralmának visszaállítása volt, így az ügyészek - koholt vádak alapján, bizonyítékok és rendes vizsgálat nélkül - több száz lelkészt kényszerítettek áttérésre, vagy önkéntes száműzetésbe, a makacskodókra pedig szenvedések sora várt.

A Whiskys Rabló (Ambrus Attila)

A Whiskys Rabló (Ambrus Attila)

Ambrus Attila (Csíkszentlélek, 1967. október 6. -) a Whiskys Rabló néven hírhedtté vált egykori jégkorongozó. Bankrablásairól ismert, legtöbbször elmaszkírozott arccal és álruhában, közel 30 alkalommal rabolt ki bankokat, takarékszövetkezeteket, utazási irodákat, postákat. Egyes helyszíneken többször is járt. Az esetek legnagyobb részében taxival ment rabolni és távozott úgy, hogy a taxisofőr mit sem sejtett. Nevét onnan kapta, hogy közvetlenül a rablások előtt, a helyszínekhez közeli kocsmákban 1-2 deci whiskyt ivott. Utolsó rablása során, menekülés közben társát elfogták, aki kihallgatása során lebuktatta, így tudták elfogni menekülés közben, a román-magyar határon, az ártándi átkelőnél. Egyszer meg is szökött az előzetes letartóztatásból a Gyorskocsi utcából.

Alkotmányjogi panasz

Alkotmányjogi panasz

Az Alkotmánybíróság honlapja részletesen bemutatja a rendelkezésre álló kvázi jogorvoslatokat, ha Alaptörvény-ellenes jogszabállyal találkozunk. Egyedi ügyek tekintetében az alkotmányjogi panasz siethet segítségünkre. 'Az alkotmányjogi panaszra elsősorban akkor van lehetőség, ha az indítványozónak az Alaptörvényben biztosított alapvető jogát bírósági döntéshozatal során sértették meg. Kivételesen azonban akkor is lehet alkotmányjogi panaszt benyújtani, ha az indítványozót az ügyében bírósági döntés nélkül érte közvetlen alapjogsérelem. Az alkotmányjogi panasz tehát nem irányulhat a bírósági döntés felülvizsgálatára, az Alkotmánybíróság nem egy további jogorvoslati fórum a konkrét ügyben. Emellett fontos szabálya az Abtv.-nek, hogy az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasszal csak a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség, vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés esetén foglalkozik érdemben. Ha ilyen kérdést az ügy nem vet fel, akkor az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt nem fogadja be.'

Balassagyarmati Törvényszék

Balassagyarmati Törvényszék

A Balassagyarmati Törvényszék a Balassagyarmati Járásbíróság, a Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága, a Pásztói Járásbíróság, a Salgótarjáni Járásbíróság és a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság fellebbviteli - másodfokú - bíróságaként funkcionál főként.

Balázs és Kovátsits Ügyvédi Társulás

Balázs és Kovátsits Ügyvédi Társulás

A BALÁZS &KOVÁTSITS Ügyvédi Társulást alkotó jogász-team széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik a gazdasági jog és a polgári jog terén és számos speciális jogterületen is. A Társulás két vezetője, Dr. Balázs Tamás és Dr. Kovátsits László több, mint huszonöt éve ismeri egymást, s több, mint húsz éves ügyvédi tapasztalattal és munkakapcsolattal rendelkeznek. Ügyfeleinknek komplex szolgáltatást nyújtunk speciális szakterületeken, valamint speciális szolgáltatásokat összetett, sokfajta szakismeretet és tapasztalatot igénylő ügyekben is. Minden ügyben elsőként ügyfeleink igényeinek a megismerését tartjuk a legfontosabbnak, majd ezt követően alakítjuk ki a személyre szóló szolgáltatásainkat a magyar mellett hat idegen nyelven. Rendszeresen képviselünk ügyfeleket a különböző európai országokból, a FÁK tagállamaiból és más államokból is. Számos szakmai szervezetnek vagyunk a tagja itthon és külföldön. Magyarországi ügyfeleink külföldön folytatott tevékenységét külföldi partner ügyvédi irodáink révén is segítjük. Együttműködő partner cégeink révén komplex szolgáltatást tudunk nyújtani ügyfeleink részére, különös tekintettel a vállalkozási és befektetési tanácsadásra, adótanácsadásra, könyvelésre, könyvvizsgálatra és ingatlanforgalmazásra.

Bírósági Határozatok Gyűjteménye

Bírósági Határozatok Gyűjteménye

Az Országos Bírói Hivatal által üzemeltetett ingyenes bírósági határozatkeresőben megtalálhatjuk az anonimizált bírósági határozatok. Több szempontrendszer alapján állhatunk neki a keresésnek. Bíróságok, Kollégium, jogterület, évszám, határozat száma vagy akár szabad szöveges keresés alapján is kezdhetjük kutatómunkánkat.

BTT Fordítóiroda Kft.

BTT Fordítóiroda Kft.

Cégünk 100%-ban magyar alapítású és tulajdonú, több mint 15 éve áll a multinacionális-, nagy- és középvállalati ügyfelek szolgálatában. Szolgáltatásaink között megtalálható többek között a fordítás, a tolmácsolás és a lokalizáció. Az elmúlt években több mint 10 000 fordítási projektünk volt, és ezt a 800 fordítóból, tolmácsokból álló csapatunk, továbbá kiváló projektmenedzsereink tették lehetővé. Cégünk elsősorban Európai Uniós multinacionális vállalatok és intézmények fordítási, tolmácsolási és lokalizációs igényeit elégíti ki, azonban nagyobb volumenű fordítás esetén magánszemélyek megrendeléseit is szívesen teljesítjük.

Hirdetés
Budapest Környéki Törvényszék

Budapest Környéki Törvényszék

A Budapest Környéki Törvényszék a Balassagyarmati Járásbíróság, Budakörnyéki Járásbíróság, Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, Budaörsi Járásbíróság, Ceglédi Járásbíróság, Dabasi Járásbíróság, Dunakeszi Járásbíróság, Gödöllői Járásbíróság, Monori Járásbíróság, Nagykátai Járásbíróság, Nagykőrösi Járásbíróság, Ráckevei Járásbíróság, Szentendrei Járásbíróság, Váci Járásbíróság fellebbviteli - másodfokú - bíróságaként funkcionál főként.

Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet

Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet

Intézetünkben 269 munkatárs dolgozik: orvosok, mérnökök, biológusok, vegyészek, fizikusok, hivatásos állományú, bűnügyi technikával foglalkozó szakemberek, technikusok, asszisztensek, különböző szakterületek specialistái. Az igazságügyi szakértők munkájának elsődleges célja, hogy a tudomány és a műszaki fejlődés új eredményeinek felhasználásával készí­tett szakvéleményeikkel segí­tsék a tényállások megállapí­tását és a szakkérdések eldöntését, melyekre többségében a nyomozó hatóságoktól, és az igazságszolgáltatás különböző szereplőitől kapnak felkéréseket.

Complex Jogtár

Complex Jogtár

A Jogszabálykereső egy vagy több mezőjének kitöltésével kereshet az adott napon hatályos jogszabályokban. A keresés eredménye lehet egy konkrét jogszabály vagy több jogszabály is. A találati listában a jogszabály címére kattintva a jogszabály mai napon hatályos szövege olvasható. Időállapotot a dokumentum fejlécében tud váltani.

Debreceni Egyetem

Debreceni Egyetem

A jogi oktatás Debrecenben több mint két és fél évszázados (1742) múltra tekint vissza. Az első világháborúig a Református Kollégium keretében, annak jogakadémiáján folyt az oktatás. Az intézmény egykori hallgatója volt Kölcsey Ferenc, Tisza István, Ady Endre. A dualizmus időszakának végén az 1912. évi XXXVI. törvénycikk rendelkezett a - később Tisza Istvánról elnevezett - Debreceni Magyar Királyi Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának felállításáról. Karunk - Budapest és Kolozsvár jogi karait követően - az országban harmadik egyetemi szintű jogászképző intézményként 1914-ben - jórészt a korábbi jogakadémia professzoraiból felálló oktatói karral - kezdte meg működését. A kar kiváló tanárok, több országosan, sőt nemzetközileg is méltán elismert jogtudós (Bacsó Jenő, Bernolák Nándor, Flachbarth Ernő, Juhász Nagy Sándor, Marton Géza, Nizsalovszky Endre, Szentpéteri Kun Béla, Szontagh Vilmos, Sztehlo Zoltán, Teghze Gyula, Tóth Lajos) által fémjelzett oktatói tevékenységét az 1948/49-es tanév végéig folyamatosan látta el. A jól működő és népszerű kar a korabeli jogászellenes egyetem-politika áldozatául esett. Négy és fél évtizedes kényszerű szüneteltetést követően 1996-ban indult meg újra a jogászképzés Debrecenben, melyre az egyetem, a város és a szűkebb régió már régóta vágyott.

Debreceni Ítélőtábla

Debreceni Ítélőtábla

A Debreceni Ítélőtábla működési területe kiterjed Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területére. A Debreceni Ítélőtábla területén működik ennek megfelelően a Debreceni Törvényszék, a Miskolci Törvényszék, az Egri Törvényszék és a Nyíregyházi Törvényszék.

Debreceni Törvényszék

Debreceni Törvényszék

A Debreceni Törvényszék a Berettyóújfalui Járásbíróság, Debreceni Járásbíróság, Debreceni, Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, Debreceni Törvényszék Cégbírósága, Hajdúböszörményi Járásbíróság, Hajdúszoboszlói Járásbíróság, Püspökladányi Járásbíróság fellebbviteli - másodfokú - bíróságaként funkcionál főként.

Dr. Benedek Csaba

Dr. Benedek Csaba

Dr. Benedek Csaba ügyvéd (Budapest) Kiemelt szakterületek: ingatlanjog, társasági jog, cégalapítás, házassági és családi jog, munkajog, öröklés, polgári jog. A honlapon az ügyvédi szolgáltatással kapcsolatban minden részletes információt megtalálhat, közvetlen tájékoztatást kérhet az irányadó díjszabásról és ingyenes online jogi tanácsadást is igénybe vehet.

Dr. Darák Péter kúriai bíró

Dr. Darák Péter kúriai bíró

Dr. Darák Péter pályafutását a Zalaegerszegi Városi Ügyészségen kezdte fogalmazóként, bírói pályafutását 1991-ben kezdte a Zalaegerszegi Városi Bíróságon. 2001-től a Pázmány Péter Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának ingatlan-forgalmazói szakjogászi képzésének vezetője. 2005-tól tanársegéd, majd adjunktus az ELTE ÁJK Pénzügyi Jogi Tanszékén. 2012 óta a Kúria elnöke.

Tuti menü