Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Bíróság, törvényszék linkgyűjtemény linkjeinek képes leírásai - keresés a linkek között: Győri - Magyar [3. oldal]
részletek »

Bíróság, törvényszék képes leírás: Győri - Magyar [3. oldal]

Képes leírás

Itt vagy: birosag.tlap.hu » Képes leírás
Keresés
Találatok száma - 90 db
Győri Törvényszék

Győri Törvényszék

A Győri Törvényszék a Győri Járásbíróság, Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, Győri Törvényszék Cégbírósága, Mosonmagyaróvári Járásbíróság, Soproni Járásbíróság fellebbviteli - másodfokú - bíróságaként funkcionál főként.

Gyulai Törvényszék

Gyulai Törvényszék

A Gyulai Törvényszék a Battonyai Járásbíróság, Békéscsabai Járásbíróság, Békési Járásbíróság, Gyulai Járásbíróság, Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, Gyulai Törvényszék Cégbírósága, Orosházi Járásbíróság, Szarvasi Járásbíróság, Szeghalmi Járásbíróság fellebbviteli - másodfokú - bíróságaként funkcionál főként.

Kaposvári Törvényszék

Kaposvári Törvényszék

A Kaposvári Törvényszék a Barcsi Járásbíróság, Fonyódi Járásbíróság, Kaposvári Járásbíróság, Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, Kaposvári Törvényszék Cégbírósága, Marcali Járásbíróság, Nagyatádi Járásbíróság, Siófoki Járásbíróság fellebbviteli - másodfokú - bíróságaként funkcionál főként.

Károli Gáspár Református Egyetem

Károli Gáspár Református Egyetem

A jogászképzésben fokozottabb figyelmet kell fordítani a közszektor igazgatásához szükséges ismeretek, valamint a versenyszféra jogintézményeinek oktatására. Ez a tendencia irányította rá a figyelmet egy alapvetően új típusú és szemléletű jogászképzés életre hívására. A Károli Gáspár Református Egyetem az univerzalitás szellemében, a már működő budapesti karai mellett az 1998/99. tanévtől kezdődően kiegészítette szervezetét és oktatási tematikáját, ezért megindította a nappali tagozatos jogi oktatást.

Kecskeméti Törvényszék

Kecskeméti Törvényszék

A Kecskeméti Törvényszék a Bajai Járásbíróság, Kalocsai Járásbíróság, Kecskeméti Járásbíróság, Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága, Kiskunfélegyházi Járásbíróság, Kiskunhalasi Járásbíróság, Kiskőrösi Járásbíróság, Kunszentmiklósi Járásbíróság fellebbviteli - másodfokú - bíróságaként funkcionál főként.

Kiemelt ügyek - Devizahitel

Kiemelt ügyek - Devizahitel

Ismeretes, hogy november elején a Kúria Polgári Kollégiumának vezetője tájékoztatást kért a törvényszékektől és az ítélőtábláktól a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perek számáról és az e perekben felmerült jogalkalmazási problémákról. A beérkezett információk elemzése, valamint egy, a Szegedi Ítélőtáblán megtartott tanácskozás tapasztalatai alapján a kollégiumvezető 7 kérdésben jogegységi eljárás lefolytatását indítványozta a joggyakorlat továbbfejlesztése érdekében.

KNP LAW Nagy Koppány Varga and Partners

KNP LAW Nagy Koppány Varga and Partners

A KNP LAW munkatársai kivételes elméleti ismeretére és gyakorlati tapasztalatára épít, ahol Dr. Nagy-Koppány Kornélia és Dr. Varga István vezető ügyvédek és csapatuk gazdag tudásanyaga és tudományos eredményei Ügyfeleinket szolgálja.

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) a nemzeti adatvagyon részét képező közhiteles nyilvántartások adatkezelőjeként Magyarország közigazgatási intézményrendszerének meghatározó szervezete. Feladatait két nagy területre lehet bontani: igazgatási szervként hatósági feladatokat lát el, és szolgáltató központként támogatást nyújt más szervezetek munkájához.

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal

A Központi Statisztikai Hivatal nagy múltú, a kormány felügyelete alá tartozó, szakmailag önálló, országos hatáskörű szerv. Feladata: adatfelvételek megtervezése, adatok felvétele, feldolgozása, tárolása, elemzése és közzététele, az egyedi adatok védelme. A hivatal adatokat szolgáltat az országgyűlés és a közigazgatás szervei, a társadalmi szervezetek, az érdekképviseletek, a helyi önkormányzatok, a köztestületek, a tudományos élet, a gazdasági szervezetek, a lakosság és a hírközlő szervek, valamint a nemzetközi szervezetek, a külföldi felhasználók részére.

Hirdetés
Kulcsár Tímea

Kulcsár Tímea

Elektronikus világunknak köszönhetően egyre több munkakört tudnak kiszervezni a cégek, mára már ezek közé tartozik a vezető keze alá dolgozó asszisztens is. Elvégre a titkári munka nagy részét az adminisztráció és a különféle tárgyalások leszervezése tölti ki, mindezt pedig akár otthonról, illetve alternatív munkahelyről is el lehet végezni.

Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda

Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda

Tudását és jogi megoldásait tekintve ügyvédi irodánk a világ legjobb jogi szolgáltatóinak körébe tartozik. Élenjáró módon alkalmazunk innovatív jogi eszközöket, amelyekkel ügyfeleinket segítjük problémáik megoldásában és üzleti tevékenységük fejlesztésében. Mindenhol, legyen az egy bírósági tárgyaló terem, a tárgyalóasztal vagy saját irodánk, elkötelezetten dolgozunk azon, hogy megbízóinknak a legjobbat adjuk. Munkánk során figyelünk ügyfeleink igényeire, hatékonyan, alaposan és gyorsan dolgozunk. Professzionális jogi szolgáltatást szeretnénk nyújtani Magyarországon.

Magyar Bírói Egyesület

Magyar Bírói Egyesület

Az Egyesület célja a bírói függetlenség védelme, a bírói jogalkalmazás színvonalának és feltételeinek fejlesztésével a jogállamiság teljesebbé tétele, a bírói hivatás megfelelő társadalmi elismertetése, erősítése, a bírák élet- és munkakörülményeinek folyamatos javítása, a bírói igazgatási és önkormányzati testületek hatékony és demokratikus működésének támogatása, fejlesztése.

Magyar Büntetőjogi Társaság

Magyar Büntetőjogi Társaság

A Magyar Büntetőjog Társaság (MBT) - amelynek megalapítását a bűnügyi tudományok oktatóinak 2006. évi találkozója (BOT) Debrecenben, dr. Bánáti János (a Magyar Ügyvédi Kamra elnöke), dr. Blaskó Béla (a DE ÁJK Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszékének vezetője), valamint dr. Molnár Gábor (a Legfelsőbb Bíróság bírája) kezdeményezésére határozta el - elsősorban azokat a jogász kollégákat várja, akik a tételes büntetőjogoknak alkalmazói. Eszerint azokat, akik az anyagi büntetőjogot, a büntető eljárásjogot és/illetőleg a büntetés végrehajtási jogot művelik. Funkciójuk szerint ők a bírósági tárgyalások szereplői, a bírák, az ügyészek és az ügyvédek. Az ebben az értelemben felfogott igazságszolgáltatást megelőzi a bűnüldözés, a nyomozás. Ebben a körben is jogász kollégák, rendőrtisztek, nyomozó ügyészek, stb fejtik ki tevékenységüket. A tárgyalási szakaszt követően a büntetés végrehajtás feladatkörében ugyancsak megjelenik a büntetőjogász szerepe.

Magyar Igazságügyi Akadémia

Magyar Igazságügyi Akadémia

A magyar igazságszolgáltatás története egyidős a magyar állam történetével, a bíráknak azonban ez ideig sohasem volt a hivatás gyakorlati feladataira felkészítő továbbképző intézménye. Az Akadémia a magyar jogtörténet egyedülálló vállalkozásaként az európai mintákra és a hazai jogrendszerbeli sajátosságokra építve a magyar igazságszolgáltatás tagjai számára kíván magas színvonalú, hatékony képzést biztosítani. Elsődleges célunk, hogy az intézményes keretek adta lehetőségek kihasználásával korszerű, európai színvonalú, a modern élet követelményeinek megfelelő képzési és tudományos központként támogassuk a bíróságok munkáját. Bízunk benne, hogy a Magyar Bíróképző Akadémia a harmadik hatalmi ág szimbólumaként a magyar igazságszolgáltatás további erősödését szolgálja.

Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara

Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK) alapításának éve 1996. Az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény hozta létre az igazságügyi szakértői kamarákat, 1996. április-június hónapban megalakult a nyolc területi kamara. Az igazságügyi szakértői kamara köztestületként a törvény által meghatározott közfeladatokat látja el, önkormányzatban nyilvántartott tagsággal rendelkezik és feladatait önigazgatás útján teljesíti.

Magyar Jogász Egylet

Magyar Jogász Egylet

A Magyar Jogász Egylet célja a jogászság általános társadalmi érdekeinek érvényre juttatása, a magyar jogélet fejlesztése, a jogtudomány művelése, a jogélet különböző területein működő jogászok szakmai-tudományos együttműködésének előmozdítása.

Magyar Kriminológiai Társaság

Magyar Kriminológiai Társaság

Az 1983-ban alakult Magyar Kriminológiai Társaság a kriminológia és a büntető jogpolitika elméleti és gyakorlati kérdései iránt érdeklődő szakemberek társadalmi egyesülése, amelynek célja a kriminológia fejlődésének előmozdítása, eredményeinek széleskörű megismertetése és a különböző országok szakemberei közötti együttműködés erősítése. A Társaság jelenleg mintegy ötszáz tagja között ügyvédek, ügyészek, bírák, pártfogó felügyelők, joghallgatók éppúgy jelen vannak, mint a bűnügyi tudományok legnevesebb hazai elméleti képviselői. Az elmúlt két évtizedben a Társaság folyamatosan bővülő tagsággal és az érintett szakmák mind szélesebb körű bevonásával törekedett arra, hogy a bűnözés és a bűnözéskontroll aktuális kérdéseinek sokoldalú megismerésére és értékelésére termékeny fórumot biztosítson.

Tuti menü